За амулетите и талисманите

11

Амулети и талисмани от Kamy Dova ®

Какво представляват амулетите и талисманите? Едно и също значение ли имат двете понятия? Откъде произлизат и откога? Ще съберем някои общоизвестни факти и ще поразсъждаваме заедно, а вие се включете с вашия принос към темата в коментарите под статията.

Спомняте ли си като деца, как си наричахте една играчка да ви бъде талисман? Носехте я навсякъде със себе си и ако някой се осмелеше да я докосне, гневно виквахте „Не пипай, това ми е талисман! Духни три пъти!“. Идеята е че предметите се зареждат с нашата енергия и на практика всичко може да се превърне във ваш талисман, ако вложите мисъл, желание и енергия в него. Талисманът може да е от злато и да струва много пари, но може и да е камъче или клонче, взето от природата съвсем безплатно (образно казано, разбира се, знаем че във вселената има равновесие и щом вземеш нещо, трябва да дадеш). Веднъж зареден вашия талисман трябва да се пази от други хора (дори от зли очи), защото ако някой го докосне би могъл да му предаде от своята енергия, която да е неблагоприятна за вас. Точно от там идва и израза „духни 3 пъти“ – с това действие се цели енергийното почистване на предмета, а изборът на число също не е случайно и е именно сакралното число 3, така обичано и често използвано в много магически ритуали. Най-важна е вътрешната ви нагласа и вярата – ако решите, че талисманът ви е силен и ви предпазва дори когато някой го докосне – така ще бъде; ако решите да си го пазите от чужди енергии – така ще бъде; ако решите че нямате нужда от талисман – така ще бъде. Аз нямам за цел да променям вярванията ви, а по-скоро да споделя полезна информация и опит с вярващите 🙂

Да видим какво казва Уикипедия за талисманите и амулетите: Амулет или Талисман в древните религии и съвременни традиционни култури се нарича предмет, за който се вярва, че отблъсква вредните влияния и злите сили, или че закриля носещия предмета. Възможни етимологии: нося, отклонявам (от арабски), отблъсквам (лат.). Най-често се носи като колие на врата, но са възможни и много други начини на носене – както скрити, така и на показ – вшиване в дреха, на пръстен, гривна или обеци. Като амулети се носят фигурки на хора, животни или растения; модели на предмети; камъни; монети; а понякога надписи със свещени слова. В повечето случаи свещени предмети служат и като амулети – образи на божества, свещени растения или свещени животни, религиозни символи и др“ / От тази извадка става ясно че амулет и талисман са синоними.

Да надникнем и в онлайн тълковен речник:

Амулѐт „Малък предмет, който суеверните хора носят на себе си за предпазване от болести и злополука; муска, талисман“

Талисма̀н „Малка вещ, която се носи за късмет; амулет, муска“

Понеже два пъти се споменава думата муска̀  , това според речника е „Малка кесия, в която се поставят заклинателни текстове или други предмети за предпазване от беда; амулет, талисман“ – значи по-скоро този вид амулети, които представляват торбичка напълнена с билки, други предмети или молитвен текст. / Тази информация отново потвърждава горното твърдение, че думите амулет и талисман са с еднакво значение и са взаимозаменяеми.

Колкото до последния въпрос, който си задаваме – откъде и откога произлизат, едва ли има конкретен отговор и по тази тема може да се напише цяла книга. Факт е обаче, че талисманите съществуват откакто съществуват и други предмети и уръдия на труда, от най-ранни епохи и това е видно във всеки музей, който посетите. Хората винаги са вярвали в божественото и са търсели начин да се уповават на вярата си, има данни за фигурки на божества от 3000 г.пр.н.е. и дори още по-древни. В момента, в който човекът се е научил да изработва уредите си, се е зародило и изкуството, изработил е и нещо красиво и ценно. Нещата както казахме вървят ръка за ръка, за да има баланс във вселената. Да го кажем така – талисманите съществуват откакто свят светува! Нашата вяра в тях е това, което ги е запазила през вековете и до днес. Ако искате и вие да се сдобиете в уникален, красив и качествен талисман, посетете онлайн магазина и избирайте измежду гривожно подбраната колекция от Ками Дова. И нека късметът бъде с вас!

 

 

 

Comments

comments